1

ЗЕЧЕВИЋ ДР АЛЕКСАНДРА

Kabinet:312

Telefon:

Vreme prijema:ponedeljak 16 - 18

Email:aleksandra.zecevic@ekof.bg.ac.rsBaze podataka

Veb dizajn

Objektno-orijentisano programiranje

Nove informacione tehnologije

Poslovna informatika

Razvoj softvera

 


Рођена у Београду 1970. године. У Београду је завршила IV гимназију, математичког смера. Економски факултет, смер “економска статистика и информатика“ завршила је 1996. године. Магистрирала је 2001. године на истом факултету. Године 2005. стекла је звање доктора економских наука.

Ангажовање у настави, на основним студијама:
– Базе података
– Објектно-оријентисано програмирање // Програмски језици
– Веб дизајн
– Нове информационе технологије
– Пословна информатика
– Развој софтвера // Пројектовање информационих система

Ангажовање у настави, на мастер студијама:

– Информатика
– ЕРП софтвер

Чланство у организацијама:
– Статистичко друштво Србије

Области интересовања:
– базе података
– програмирање
– електронско пословање


Одабране референце

ZEČEVIĆ, Aleksandra, RADOSAVLJEVIĆ, Katica, Web-based business applications as the support for increased competitiveness in agribusiness, U: Ekonomika preduzeća, ISSN 0353-443X, 2014, God. 62, br. 7-8, str. 405-418

ZEČEVIĆ, Aleksandra, JAKOVLJEVIĆ, Aleksandra, Benefits and Risks of Data Virtualization in Banking and Insurance, U: III internacionalni naučni skup EKONBIZ, Bijeljina, 18-19. jun 2015., Bijeljina: Fakultet poslovne ekonomije, 2015

SOLDIĆ ALEKSIĆ, Jasna, STANKIĆ, Rade, ZEČEVIĆ, Aleksandra, Software Support for Natural Disasters Data analysis, U: Risk Management in the Financial Services Sector, ISBN 978-86-403-1487-9, Beograd : Ekonomski fakultet, 2016, str. 523-541

RADOVIĆ STOJANOVIĆ, J., GNJATOVIĆ, D., ZEČEVIĆ, Aleksandra, Development of Agricultural Statistics in the Kingdom of Yugoslavia, U: Ekonomika poljoprivrede, ISSN 0352-3462, 2017, God. 64, br. 2, str. 619-837

ZEČEVIĆ, Aleksandra, RADOVIĆ STOJANOVIĆ, J., The use of information and communication technologies in enterprises in Serbia, U: Ekonomika preduzeća, ISSN 0353-443X, 2017, God. 65, br. 5-6, str. 393-403, DOI 10.5937/EKOPRE1706393Z

RADOVIĆ STOJANOVIĆ, Jelena, ZEČEVIĆ, Aleksandra, KOJČIN, Zorica, Series of Agriculture in the Statistical Office of the Republic of Serbia Database, U: Ekonomika poljoprivrede, ISSN 0352-3462, 2015, God. 62, br. 3, str. 831-848

ZEČEVIĆ, Aleksandra, RADOSAVLJEVIĆ, Katica, Improving the efficiency of short food supply chains through mobile technologies, U: Digital transformation – new challenges and business opportunities, 2018, str. 329-353, 2018.

ZEČEVIĆ, Aleksandra, The Use of Information and Communication Technologiesin Enterprises in the Region: Level Achieved and Further Development, U: Economics of Digital Transformation, Opatija, 2-4. maj 2018., ISBN 978-953-7813-45-1, University of Rijeka, Faculty of Economics and Business, 2018, str. 177-193

ZEČEVIĆ, Aleksandra, Baze podataka u poslovanju, ISBN 978-86-525-0215-8, Beograd: Zadužbina Andrejević, 2015, 108 str.

ZEČEVIĆ, Aleksandra, Modeliranje višedimenzionalnih baza podataka, U: XLI SYM-OP-IS: Zbornik radova, Divčibare, 16-19. septembar 2014., ISBN 978-86-7395-325-0, Beograd : Saobraćajni fakultet, 2014, str. 171-175


 

Обавештења

 

 

 

Download