Опште информације

Економски факултет ће у школској 2020/2021. години уписати у прву годину 610 студената чије се образовање финансира из буџета, док укупна квота за акредитовани студијски програм основних студија обухвата 1300 места (број потребних бодова за стицање статуса студента чије се школовање финансира из буџета кретао се у интервалу од максималних 100 до минималних 75-85 поена у неколико последњих година).

Школарина за 2020/2021. годину за обим од 60 ЕСПБ износи од 92.022 РСД до 121.082 РСД зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. У цену школарине укљученa je обавезна уџбеничка литература коју самофинансирајући студент добија пре почетка семестра, као и до две пријаве сваког испита у току школске године.