Упутства за полагање

Напомињемо да у току тестирања неће бити дозвољено коришћење било каквих помагала као што су књиге, приручници, формуле, џепни рачунари и сл. Такође је на месту полагања испита строго забрањена употреба мобилних телефона.

Тест се попуњава искључиво хемијском оловком или налив пером које пише плавом или црном бојом.У фази оцењивања теста, тест је под шифром тако да је обезбеђена потпуна анонимност кандидата. Зато је забрањено било какво обележавање теста. У супротном, кандидат може бити дисквалификован.