Приручник за припрему

Приручник за припрему пријемног испита можете:

 • купити у на Економском факултету у књижари, сваког радног дана од 8.00 -18.00 часова,
 • поручити поузећем на телефон 011/30-21-045,
 • поручити путем факса 011/30-21-065,
 • поручити путем сајта Центра за издавачку делатност.

У овом приручнику дата су питања од којих су се нека раније већ појављивала на пријемним испитима и убудуће не треба очекивати битније измене у њиховој форми. Ваља такође имати у виду да овим питањима није обухваћена целокупна проблематика која спада у програмске садржаје појединих предмета.

То значи да ће се на испиту јављати и друга питања из свеукупног градива за одређене предмете. Исто тако, треба имати у виду да материја која је у овим питањима већ садржана може бити формулисана и на неки други начин.

У припреми овог приручника учествовали су следећи наставници Економског факултета Универзитета у Београду:

 • др Бранислав Боричић,
 • др Миомир Јакшић,
 • др Жаклина Стојановић,
 • др Емилија Манић,
 • др Ђорђе Митровић,
 • др Благоје Пауновић,
 • др Раде Станкић и
 • др Чедомир Чупић.

Поручите Приручник за припрему пријемног испита