Приручник за припрему

Приручник за припрему пријемног испита можете:

  • купити у на Економском факултету у књижари, сваког радног дана од 8.00 -16.00 часова,
  • поручити поузећем на телефон 011/2633 884,
  • поручити путем сајта Центра за издавачку делатност.

У овом приручнику дата су питања од којих су се нека раније већ појављивала на пријемним испитима и убудуће не треба очекивати битније измене у њиховој форми. Ваља такође имати у виду да овим питањима није обухваћена целокупна проблематика која спада у програмске садржаје појединих предмета.

То значи да ће се на испиту јављати и друга питања из свеукупног градива за одређене предмете. Исто тако, треба имати у виду да материја која је у овим питањима већ садржана може бити формулисана и на неки други начин.

У припреми овог приручника учествовали су следећи наставници Економског факултета Универзитета у Београду:

  • др Бранислав Боричић,
  • др Миомир Јакшић,
  • др Емилија Манић,
  • др Ђорђе Митровић,
  • др Благоје Пауновић,
  • др Раде Станкић

Поручите Приручник за припрему пријемног испита