FAQ

Колико је бодова минимално потребно да би се уписао Економски факултет у категорији студената који се финансирају из буџета?

Број потребних бодова за стицање статуса студента чије се школовање финансира из буџета кретао се у интервалу од 79 до 90, док вишегодишњи просек бодова које су остварили последњи уписани студенти у нову школску годину износи 55,78.

Тачан број бодова за пријем на буџетска места зависи од резултата остварених на пријемном испиту и оствареног успеха у ранијем школовању.

Да ли Факултет сарађује са другим Универзитетима? Да ли студент Економског факултета који је завршио једну или неколико година на Факултету може да настави и заврши студије на неком страном универзитету у Европи, а да му се при томе признају претходно положени испити?

Постоји размена студената са другим факултетима из региона и Европе, на пример са факултетом у Бечу, Љубљани, Загребу, Барселони, Милану, Ници и др. Диплома Економског факултета се прихвата на свим европским универзитетима, уз потребну нострификацију.

Више о студентској размени

Када студенти бирају смер?

Прва три семестра су заједничка за све студенте, док се у четвртом семсетру, уз обавезне заједничке предмете, појављују и предмети чијим се избором студент опредељује за један од девет понуђених модула.

Више о модулима

Да ли се поклапају пријемни испити на разним државним факултетима?

Уколико кандидат полаже пријемни испит на неком од факултета Универзитета у Београду, према препоруци Комисије за упис БУ, резултати пријемног испита могу бити признати од стране другог факултета и кандидат може остварити упис на студијски програм другог факултета. Ова одредбу Економски факултет ће применити у првом уписном кругу уколико остане слободних места, при чему ће се на основу потврде о обављеном пријемном испиту на другом факултету и одлуке Декана, признавати испити који су по програму полагања предвиђени за упис на Економски факултет Универзитета у Београду.

Колико испита студент укупно положи до краја четврте године студија?

Број испита варира и креће између 30 и 35 у зависности од модула за који се определи.

Студијски програм (линк ка Студијски програм)

Коју диплому добија студент по завршетку четврте године Економског факултета у Београду?

Након завршене четири године, студент добија диплому – дипломирани економиста I степен. Диплома вреди 240 ЕСПБ.

Уколико је остварио све потребне услове (можете их погледати овде –линк ка трогодишњим), студент може добити диплому – економиста, у вредности од 180 ЕСПБ, уз могућност да настави студије и оствари потребан број бодова за стицање дипломе – дипломирани економиста, у вредности од 240 ЕСПБ.

По завршетку Мастер студија, студент добија диплому – дипломирани економиста II степен. Мастер студије трају једну годину и имају 60 ЕСПБ, односно 300 ЕСПБ у збиру са бодовима са основних студија.

Докторске студије на студијским програмима Економског факултета имају 180 ЕСПБ, а трају три године. Лице које је завршило докторске студије стиче научни назив доктор економских наука из области: економије, пословног управљања, статистике или демографије.

Да ли се, приликом конкурисања на Економски факултету узимају у обзир постигнути успеси на такмичењима и посебне дипломе ученика у одговарајућим областима? Да ли се и како бодују остварени резултати са појединих такмичења?

Листу такмичења са којих се признају остварени резултати одређује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Листу можете преузети са адресе:

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/srednje-obrazovanje-i-vaspitanje/501-kalendar-takmicenja-i-smotri-ucenika-srednjih-skola

Када је припремна настава?

За предмете МАТЕМАТИКА, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА, ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ и ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА одржаће се по 15 припремних часова. За предмете ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА и СОЦИОЛОГИЈА, као и за тест из ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ се не организују часови припремне наставе. Припремна настава ће моћи да се прати у једном од следећа три термина, и то: ЈАНУАРУ (током зимског распуста) , у АПРИЛУ/МАЈУ (током распуста) и ЈУНУ (по завршетку школске године).

Више о припремној настави (линк)

Како могу сазнати нешто више о пријемном испиту?

Постоји приручник за припрему пријемног испита. Може се купити у Скриптарници факултета. Пријемни испит се организује обично последњег дана у року који је одредило Министарство просвете. Место полагања је Економски факултет у Београду, а испит траје 120 или 150 минута у зависности од варијанте пријемног испита за који се кандидат одлучи. Приликом пријављивања, предају се копије докумената и личне карте, а оригинали се доносе на увид и одмах се враћају кандидатима. Више о пријемном испиту видети овде