_20200106_121038

ТРИФУНОВИЋ ДР ДЕЈАН

Kabinet:419

Telefon:3021180

Vreme prijema:Konsultacije preko ZOOM-a, poslati mail

Email:dejan.trifunovic@ekof.bg.ac.rs

Дејан Трифуновић је рођен 25.10.1979. у Београду. Завршио је Земунску гимназију, природно-математички смер.

Економски факултет у Београду уписао је 1998. године. Дипломирао 2. октобра 2002. године на смеру Финансије, Банкарство и Осигурање са просечном оценом 9,81. Током студирања награђен је стипендијом Владе Републике Србије, стипендијом Амбасаде Краљевине Норвешке и стипендијом Фонда Карађорђевић. Добитник је Sasakawa стипендије за 2008. годину, BASILEUS стипендије за 2010. годину (Université de Nice-Sophia Antipolis), стипендије Франкофонске универзитетске фондације (2013: Université de Nice, 2018:Université  Cadi Ayyad-Marrakech), Fulbright стипендије за школску 2013/14 годину (Ohio State University) и ERASMUS+ стипендије za 2019. годину (LUMSA University-Rome/Palermo).

На Економском факултету изводи наставу на предметима Теорија цена (II година), Индустријска организација (IV) година, Microeconomics на основним студијама на енглеском језику у оквиру заједничког програма sa LSE-јем, Микроекономија на међународном мастер курсу IMQF и Микроекономска анализа на докторским студијама. Изводио је наставу и на предметима Microéconomie et organisation industrielle (II година на основним студијама на француском језику) и Раст и динамички системи (Croissance et systèmes dynamiques) на међународном постдипломском курсу из макроекономије на француском језику. Учествовао је у комисијама за одбрану доктората на француском језику на Универзитету у Ници.

Октобра 2002. уписао се на постдипломске студије на смеру Банкарски и финансијски менаџмент. На постдипломским студијама постигао просечну оцену 9,89. Магистарску тезу под називом ,,Избор у условима неизвесности” одбранио је 2005. године. Током 2004. и 2005. године пратио је и предавања на међународном постдипломском курсу IMQF (Квантитативне финансије). Докторирао је 2009. године из области асиметричних информација на финансијском тржишту (Market Microstructure under Asymmetric Information). Ово је врло сложена, вишедисциплинарна област за коју је потребно познавање теорије игара, асиметричних информација, теорије аукција, финансијских тржишта, математике, теоријске статистике и економетрије. Научно друштво економиста изабрало је ову докторску дисертацију за најбољу докторску дисертацију одбрањену у 2009. и 2010. години у Србији.

На Економском факултету је био асистент (2003-2010), доцент (2010-2015), ванредни професор (2015-2020) и редовни професор (од 2020. године).

Изабран је за члана Научног друштва економиста 2011. године . Члан је редакције часописа Economic Annals.

Говори енглески (TOEFL, GRE General) и француски језик (DALF C1).

Области научног интересовања: микроекономија неизвесности и информација, теорија игара, теорија аукција, теорија упаривања, експериментална економија и мрежне екстерналије.

Одабране референце

STOJADINOVIĆ, Nikola, BOŠKOVIĆ, Branislav, TRIFUNOVIĆ, Dejan and JANKOVIĆ, Slađana, Train Path Congestion Management: Using Hybrid Auctions for Decentralized Railway Capacity Allocation U: Transportation Research Part A: Policy and Practice, ISSN 0965-8564, 2019, no. 129, pp.123-139

Dejan Trifunović, (2019): Uparivanje na tržištima bez cena, Ekonomski fakultet u Beogradu, (245 strana) ISBN 978-86-403-1591-3

Dejan Trifunović, (2012): Aukcije, Ekonomski fakultet Beograd, Beograd (233 str) ISBN 978-86-403-12066-6

MITROVIĆ, Đorđe, TRIFUNOVIĆ, Dejan, Pro-competitive Regulatory Policies for Post-paid and Pre-paid Mobile Phone Markets. U: Economic Annals, ISSN 0013-3264, 2018, br. 218, pp. 85-104

MITROVIĆ, Đorđe, TRIFUNOVIĆ, Dejan, Price Discrimination, Entry and Switching Costs in Network Competition. U: Economic Annals, ISSN 0013-3264, 2016,  br. 209, str. 129-160

TRIFUNOVIĆ, Dejan, MITROVIĆ, Đorđe, Network Externalities in Telecommunications Industry: an Analysis of Serbian Market. U: Industrija,  ISSN 0350-0373, 2016, vol. 44, no. 1, pp. 63-87

TRIFUNOVIĆ, Dejan, Sequential Auctions and Price Anomalies. U: Economic Annals, ISSN 0013-3264, 2014, no. 200, pp. 7-42

RISTIĆ, Bojan and TRIFUNOVIĆ, Dejan, Horizontal Merger and Weak and Strong Competition Commissions. U: Economic Annals, ISSN 0013-3264, 2014, no. 202, pp. 69-106

TRIFUNOVIĆ, Dejan and RISTIĆ, Bojan, Multi-unit Auctions in the Procurement of Electricity. U: Economic Annals, ISSN 0013-3264, 2013, no. 197, str. 47-78

TRIFUNOVIĆ, Dejan, Single Object Auctions with Interdependent Values. U: Economic Annals,  ISSN 0013-3264, 2011, no. 188, str. 125-170

TRIFUNOVIĆ, Dejan, Auctions of Key Words as the Leading Form of Internet Advertising, U: Quantitative models in Economics,  ISBN 978-86-403-1561-6, Beograd: Ekonomski fakultet, 2018, str. 379 – 397

Обавештења