Трговински менаџмент и маркетинг

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Модул има за циљ да:

 • развије компетенције код студената из области промета, набавке и продаје, планирања тржишног наступа, развоја односа са партнерима у каналима маркетинга и стварања вредности за купце;
 • припреми дипломце за брзо укључивање у трговинску (посредничку) професију кроз усвајање прихваћених концепата и алата које користе професионалци из ове струке и кроз разумевање фактора успеха примене тих концепата и алата у реалним и електронским каналима маркетинга;
 • образује студенте у духу посвећености стандардима трговинске и шире професионалне етике.

ИСХОДИ УЧЕЊА

По завршетку модула студент ће бити у могућности да:

 • примени напредна академска и стручна знања потребна за разумевање функционисања трговине и других канала маркетинга како у реалној тако и у електронској (дигиталној) сфери;
 • планира, организује и контролише ток робе и услуга кроз трговину и друге традиционалне и електронске канале маркетинга;
 • користи напредна академска знања у области набавке, продаје, електронске и вишеканалне трговине, анализе тржишта, управљања односима са купцима, управљања пословним процесима у свим врстама привредних субјеката и организација;
 • користи савремене менаџерске и софтверске алате у набавно-продајном пословању како у класичним тако и у електронским каналима маркетинга;
 • обавља стручне послове и преговара са купцима и добављачима;
 • поштује трговинску и ширу пословну етику, професионалне вредности и адекватно се понаша у радном окружењу.

КУРИКУЛУМ

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

 • менаџер малопродајног објекта
 • менаџер продаје
 • стручњак за набавку
 • стручњак за управљање односима са купцима (ЦРМ)
 • стручњак за менаџмент категорије
 • стручњак електронску трговину
 • стручњак вишекананалну продају
 • стручњак за спољнотрговинско пословање
 • стручњак за послове унутрашње трговине

КОНКУРС И УПИС

Конкурс за упис расписује Универзитет у Београду. Инфомације се објављују на страници Факултета. Инфомрације о Конкурсу доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2020/

Информације о Пријемном испиту и упису доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/

Остварује се јединствени упис студената на прву годину студија која је заједничка, а за модул студенти се одлучују у току друге године студија.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

На Програм Економија, пословно управљање и статистика Економски факултет Универзитета у Београду уписује 900 студената, од чега 610 на терет буџета. Рангирање за упис у прву годину студија се врши према оствареном успеху из средње школе и оствареног резултата на пријемном испиту (однос 40:60).

Висина школарине за држављане Републике Србије износи од 92.022 РСД до 121.082 РСД, зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. Висина школарине за стране држављане: 1.500 евра у динарској противвредности средњег курса НБС на дан уплате.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду –Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Email: sic@ekof.bg.ac.rs
Tel: +381 11 2633 146