Пословна информатика

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Модул Пословна информатика има за циљ да:

 • Припреми економски усмерене информатичаре – пословне информатичаре за тржиште радне снаге на коме постоји велика потреба за овим кадровима
 • Развије компетенције код студената за пословну примену информационо-комуникационих технологија (ИКТ), израду пословног софтвера, управљање ИТ пројектима и развој пословних информационих система
 • Оспособи студенте да користе различите софтверске алате, програмске језике, апликативни софтвер и управљачке системе база података за решавање конкретних проблема у пракси
 • Оспособи студенте да препознају области у пословању где могу ефикасно да примене ИКТ, као и да дају предлоге за њихово унапређење

ИСХОДИ УЧЕЊА

По завршетку модула студент ће бити у могућности да:

 • Користи различите програмске језике, апликативне софтвере, управљачке системе база података, као и друга развојна окружења за решавање конкретних проблема и задатака у пословању
 • Дизајнира и програмира пословне веб апликације, ради у пословним развојним окружењима за програмирање мобилних апликација, као и да користи одређене услуге клауд платформи
 • Формира, уређује и поставља упите над базама података, за различите потребе у пословним информационим системима
 • Примењује специфична знања из области електронског пословања у трговини, маркетингу, банкарству, осигурању, туризму и другим пословним областима;
 • Учествује у раду тимова задужених за анализу и развој информационих система и апликативног софтвера, као и да примени стечена знања из области управљања ИТ пројектима
 • Користи интегрисане информационе системе за решавање конкретних проблема у пословању.

КУРИКУЛУМ

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ СТУДЕНТИ ШКОЛУЈУ

 • Аналитичар информационих система
 • Aналитичар пословног система (ИТ)
 • Стручњак за развој софтвера
 • Стручњаци за развој интернетских апликација и мултимедијалних садржаја (дизајнер корисничког интерфејса, програмер мултимедија, пројектант веб-сајта, стручњак за развој веб-сајта)
 • Стручњак за електронско банкарство
 • Стручњак за тестирање система (ИКТ)
 • Стручњак за тестирање софтвера
 • Стручњак за базе података
 • Специјалиста за подршку у раду са апликацијама, и др.

КОНКУРС И УПИС

Конкурс за упис расписује Универзитет у Београду. Инфомације се објављују на страници Факултета. Инфомрације о Конкурсу доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2020/

Информације о Пријемном испиту и упису доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/

Остварује се јединствени упис студената на прву годину студија која је заједничка, а за модул студенти се одлучују у току друге године студија.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

На Програм Економија, пословно управљање и статистика Економски факултет Универзитета у Београду уписује 900 студената, од чега 610 на терет буџета. Рангирање за упис у прву годину студија се врши према оствареном успеху из средње школе и оствареног резултата на пријемном испиту (однос 40:60).

Висина школарине за држављане Републике Србије износи од 92.022 РСД до 121.082 РСД, зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. Висина школарине за стране држављане: 1.500 евра у динарској противвредности средњег курса НБС на дан уплате.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду –Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Email: sic@ekof.bg.ac.rs
Tel: +381 11 2633 146