Претходни студијски програми

Акредитовани програми основних академских студија (2013)

Економија, пословно управљање и статистика 240
Економија, пословно управљање и статистика 180

Акредитовани програм основних студија (2008) по модулима

Модул Економска анализа и политика – 2008
Модул Маркетинг – 2008
Модул Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање – 2008
Модул Трговински менаџмент и маркетинг – 2008
Модул Финансије, банкарство и осигурање – 2008
Модул Туризам и хотелијерство – 2008
Модул Статистика, информатика и квантитативне финансије – 2008
Модул Менаџмент – 2008.
Модул Међународна економија и спољна трговина – 2008.

Претходно усвојени и реализовани студијски програми (наставни планови):

План наставе по усмерењима 2004 – Економска анализа и политика
План наставе по усмерењима 2004 – Финансије, банкарство и осигурање
План наставе по усмерењима 2004 – Маркетинг
План наставе по усмерењима 2004 – Међународна економија и спољна трговина
План наставе по усмерењима 2004 – Менаџмент
План наставе по усмерењима 2004 – Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање
План наставе по усмерењима 2004 – Статистика, информатика и квантитативне финансије
План наставе по усмерењима 2004 – Трговински менаџмент и маркетинг
План наставе по усмерењима 2004 – Туризам и хотелијерство

План наставе по усмерењима 2000 – Економска анализа и политика
План наставе по усмерењима 2000 – Финансије, банкарство и осигурање
План наставе по усмерењима 2000 – Маркетинг
План наставе по усмерењима 2000 – Међународна економија и спољна трговина
План наставе по усмерењима 2000 – Менаџмент
План наставе по усмерењима 2000 – Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање
План наставе по усмерењима 2000 – Статистика и информатика
План наставе по усмерењима 2000 – Трговински менаџмент и маркетинг
План наставе по усмерењима 2000 – Туризам и хотелијерство