Студијски програми

AКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА

Основне студије на Економском факултету дипломцима обезбеђују модерна знања и вештине из области економије, бизниса и квантитативне анализе, упоредива са знањима и вештинама које стичу њихови вршњаци на престижним светским универзитетима. Програм је дефинисан тако да пружа широк спектар савремених компетенција, што уз развој критичког и аналитичног начина размишљања омогућава да се брзо и ефикасно прилагоде динамичном тржишту рада у земљи и иностранству.

Дизајн програма основних студија на нашем Факултету заснован је на два основна принципа:

  • Међународна упоредивост – што се остварује кроз упоредивост наших студијских програма са програмима најбољих светских универзитета, кроз употребу преведених светских уџбеника на преко 25 предмета, међународну професионалну акредитацију (ACCA), могућност одласка на студентску размену на неки од преко 50 партнерских универзитета у свету и сл.
  • Практична оријентација – Уз савремена академска знања високог квалитета, наши програми обезбеђују и снажну практичну оријентацију, што се остварује кроз обезбеђену праксу у току студија за све наше студенте, бројне бесплатне иновационе курсеве (рад у Excelu, вештине презентовања и сл.), учешће на међународним студентским такмичењима, гостујућа предавања реномираних предавача из праксе, анализу проблема уз коришћење реалних студија случаја и сл.

На Економском факултету се реализују два програма основних студија „Економија, пословно управљање и статистика“ – један као трогодишњи (180 ЕСПБ) и један као четворогодишњи (240 ЕСПБ), са 12 модула. Студентима је омогућено пребацивање са једног на други студијски програм и у току студија. Студијски програм је постављен тако да се у прва три семестра пружају фундаментална знања из области економије, пословног управљања и статистике, док се од четвртог семестра иде ка специјализованим знањима и вештинама. Стога након завршеног трећег семестра, студенти настављају студије на једном од наших 12 модула:

Економија и финансије

Пословна анализа и консалтинг

Пословна информатика

Економска анализа и политика

Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање

Примењена статистика и квантитативна анализа

Трговински менаџмент и маркетинг

Финансије, банкарство и осигурање

Међународна економија и спољна трговина

Менаџмент у туризму и хотелијерству

Маркетинг

Менаџмент

Курикулуме три нова модула можете видети овде.

Поред програма на српском језику, на Економском факултету су у понуди и два програма основних студија на енглеском језику, који се реализују по програму Универзитета у Лондону (носилац – Лондонска школа економије и политичких наука, ЛСЕ) и који студентима обезбеђују две дипломе – једну издату од стране Универзитета у Лондону (факултет носилац – ЛСЕ) и другу издату од стране Универзитета у Београду (Економски факултет). Реч је о програмима:

Завршавањем основних студија у четворогодишњем трајању, студент се може определити за наставак свог образовања на неком од 8 једногодишњих студијских програма мастер студија на српском језику или на неком од четири програма мастер студија на енглеском језику. Студенти са дипломом трогодишњих академских студија пак могу наставити студије на једном од два двогодишња програма мастер студија на енглеском језику. Више о програмима мастер студија видети на страници мастер студија.

sajt

Више информација о претходним студијским програмима доступно је на овде.