Контакт

4УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Адреса: Каменичка 6, 11000 Београд
Телефони:  069 8066 400
ПИБ: 100223295
Матични број: 7001983
Текући рачун Факултета: 840-1109666-73

МАСТЕР ПРОГРАМИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

др Катица Радосављевић (координатор)
I спрат, канцеларија 131
Телефон: 069 8066 384
е-пошта: pds@ekof.bg.ac.rs

МАСТЕР ПРОГРАМИ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Ива Димитријевић
I спрат, канцеларија 129
Телефон: 069 8066 386
е-пошта: international.master@ekof.bg.ac.rs