Мастер студије

Мастер академске студије на Економском факултету Универзитета у Београду конципиране су на модеран, међународно упоредив начин, уз комбиновање савремених фундаменталних знања и практичних вештина. Студијски програм се састоји од обавезних и значајног броја изборних предмета, као и праксе. Настава и испити се реализују у време и на начин прилагођен и кандидатима који су у радном односу.

На нашем Факултету је у понуди десет мастер студијских програма на српском језику, у трајању од једне године (60 ЕСПБ), на које се могу уписати студенти са претходно освојених најмање 240 ЕСПБ на академским студијама. Реч је о следећим програмима:

Банкарски и финансијски менаџмент

Квантитативна анализа

Економија и менаџмент енергетике

Међународни економски односи

Економска анализа и политика

Пословно управљање

Економска политика и одрживи развој

Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије

Економија, пословно управљање и статистика за наставнике

Форензичко рачуноводство

Поред тога, на нашем Факултету постоје и четири међународна мастер програма, који се реализују на енглеском језику. Сви међународни мастер програми су доступни у једногодишњој варијанти (60 ЕСПБ), док су два програма доступна и у једногодишњој и у двогодишњој варијанти (120 ЕСПБ). Реч је о следећим програмима:

International Master in Applied Economics

International Master in Business Informatics

International Master in Taxation
(joint degree: Faculty of Law and Faculty of Economics)

Internatinal Master in Quantitative Finance