Контакт

Реферат за докторске студије

I спрат, канцеларија 127

Татјана Танасијевић

Телефон:  +381 69 8066 387

е-пошта: ds@ekof.bg.ac.rs

Радно време са странкама је уторак, среда и четвртак од 14:00-16:00 уз претходну најаву доласка на ds@ekof.bg.ac.rs