Водич кроз студентску службу

 

Соба 130 – Реферат за дипломе

Да бисте покренули поступак дипломирања потребно је приложити:

* 3 примерка рада (укоричено или повезано спиралом)
* попуњене обрасце који се купују у књижари Факултета – скриптарници,
* индекс
* примерак уплатнице

Телефон :  011/3021-192
Радно време: од 11  до 13 часова

Соба 131 – Руководилац Студентске службе

Телефон:  011/3021-092, 011/2 633-942

Радно време:  од 11  до 12 часова

Соба 132 – Реферат за наставу и испите

У овој соби можете извршити:

* рекламацију и накнадно пријављивање испита
* добити информације у вези са наставом  и испитима

Телефон:  011/3021-198
Е-пошта: ispiti@ekof.bg.ac.rs
Радно време:  од10 до 13 часова

Соба 133 – Реферат за домове и кредите

У овој соби обављају  сви послови везани за:

*Домове
*Кредите
*Диплому првог степена.

Телефон: 011/3021-098
Радно време: од 10 до 13 часова

Соба 133 – Реферат за основне студије

У овој канцеларији покривени су послови израде дипломе и додатка дипломи.

Телефон: 011/3021-022; 011/2633-686

Соба 134 – Реферат за основне студије

У овој соби покривени су послови везани за:

*конкурс
*уписе
*уверења
*испис
*промену смера
*промену наставног плана
*преласци са других факултета
*дупликат индекса
*информације у вези са режимом студија

Телефон: 011/3021-028;  011/2633-146
Радно време: од 11  до 13  часова