Упис 2021 – старије године

 Основне академске студије

ОБАВЕШТЕЊА 2021

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ РЕУПИСАНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА УПИСАНИ 2009,2010,2011.И 2012

РЕЖИМ УПИСА ПРЕДМЕТА- општа правила уписа у 2021-2022

СТУДЕНТИ УПИСАНИ ПРВИ ПУТ 2013.ГОД

СТУДЕНТИ УПИСАНИ У РЕЖИМУ УПИСА ПРЕДМЕТА


Техничко упутство о упису

Промена студијског програма – прелазак са 180 на 240 ЕСПБ и обрнуто

ПОЈАШЊЕЊЕ ПРЕЛАСКА СА ЈЕДНОГ НА ДРУГИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Закључак о рангирању

Обавештење о вредновању ваннаставних активности студената

Пријава ваннаставних активности