Студијски програм Економија, пословно управљање и статистика – 180 и еквиваленција предмета

Одлука о еквиваленцији 2020

Одлука о еквиваленцији 2015

Обавештење – одлука ННВ (ажурирано 10.01.2014)

Предаја захтева за уверење о завршеном студијском програму Економија, пословно управљање и статистика (180 ЕСПБ)