Пријава и одјава испита

НАЧИН ПРИЈАВЕ/ОДЈАВЕ ИСПИТА И ПРАТЕЋЕ ПРОЦЕДУРЕ

Студенти генерације 2008,  млађи и реуписани

Почев од јануарског испитног рока школске 2012/2013. године ИСПИТИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ. Водите рачуна о роковима за пријаву јер се свака накнадна пријава додатно наплаћује према важећем ценовнику (линк који води на пдф одлуке Савета о висини накнада).

Електронска пријава испита односи се на студенте генерације 08 и млађе студенте, укључујући и реуписане студенте, без обзира да ли студент плаћа пријаву испита или не. Пријава се врши путем студентског wеб сервиса http://sservis.ekof.bg.ac.rs/, преко личног налога студента. Ни једна пријава у папирној форми за студенте генерације 08 и млађе неће бити узета у обзир.

Одласком на линк http://sservis.ekof.bg.ac.rs/, бирањем одговарајућег Студијског програма (први студијски програм на листи бирају студенти основних академских студија), попуњавањем поља Број уписа/Година уписа у форми ’број индекса/година уписа’ и поља Лозинка (лозинка студента, уколико је студент сам није променио, јесте матични број студента) студент приступа свом личном налогу. На овом налогу студент може видети све своје податке, ток студија, историјат испита, пријављене, одјављене испите, као и стање на свом личном рачуну.

Пријава испита неће бити омогућена ако претходно није извршена уплата. Свака уплата се електронским путем додељује тачно одређеном личном рачуну студента. Према досадашњем искуству, постоје банке које не уписују потпуне податке са уплатнице. Скрените посебну пажњу шалтерском службенику да унесе комплетне податаке који су наведени на уплатници.

На личном налогу студента у оквиру опције Лични подаци студент може видети све податке о начину уплате, свој лични позив на број (линк за обавештење УПЛАТЕ – ДИЛЕМА: ПОЗИВ НА ЛИЧНИ ИЛИ НЕКИ ДРУГИ БРОЈ – Студенти генерације 08 и млађи, укључујући и реуписане студетне), као и пример своје уплатнице, а у оквиру опције Електонске уплате све своје уплате извршене на рачун Факултета.

НАПОМЕНА: Студент који је у режиму самофинасирајућег студента неће бити у могућности да пријави испите уколико претходно није измирио своје обавезе плаћања школарине. Уплата надокнаде на име школарине врши се на исти начин као и уплата надокнаде за испите, дакле, обавезним уписом личног позива на број. Неизмирене обавезе студента биће приказане као минус на рачуну, што ће аутоматски спречити студента да приступи пријави испита.

Студенти генерације 05 и старији

Студенти генерације 2005. и старији испите пријављују ПАПИРНОМ ПРИЈАВОМ у утврђеном термину који објављује Студентска служба.

Пријаву читко попунити и убацити у сандучић у аули факултета. Са једном пријавом студент може пријавити више испита. Уколико студент полаже испит више од три пута, пријаву тог испита плаћа 1587 динара (генерација 05 и старији студенти који нису апсолвенти). Доказ о уплати 1 587 дин. налепити на испитну пријаву. Апсолвенти по истеку апсолвентског стажа пријаву испита плаћају 1 587 динара.

Студентска служба се брине о распореду полагања по групама/салама тако да сваки студент тачно зна термин и место одржавања испита. Информација је доступна на сајту Факултета у оквиру дневних испитних спискова http://www.ekof.bg.ac.rs/rasporedispita2.php

Уколико је студент установио да испит није пријављен, а уредно је у термину који је назначен предао папирну пријаву, треба да се обрати службенику у Реферату за наставу и испите (соба 132, или путем електронске поште ispiti@ekof.bg.ac.rs). Уколико се формира коначан испитни списак, накнадна пријаве неће бити узета у обзир.

Одјава испита је могућа папирним захтевом – соба 132 или путем мејла ispiti@ekof.bg.ac.rs . Испит се може одјавити најкасније до 3 раднa дана пре утврђеног термина за одржавање испита слањем захтева за одјаву испита на адресу ispiti@ekof.bg.ac.rs.