Пријава и одјава испита

НАЧИН ПРИЈАВЕ/ОДЈАВЕ ИСПИТА И ПРАТЕЋЕ ПРОЦЕДУРЕ

Почев    од    јануарског    испитног    рока    школске    2012/2013.    године    ИСПИТИ    ЋЕ    СЕ ПРИЈАВЉИВАТИ  ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ.

Електронска пријава испита односи се на студенте генерације 08 и млађе студенте, без обзира

да  ли  студент  плаћа  пријаву  испита  или  не.  Пријава  се  врши  путем  студентског  wеb  сервиса http://sservis.ekof.bg.ac.rs/,  преко  личног  налога  студентаНи  једна  пријава  у  папирној  форми  за студенте генерације 08 и млађе неће бити узета у обзир.

Истовремено,  уплата  школарине  коју  плаћају  студенти  који  су  у  режиму  самофинансирајућег студента, надокнада за испите које је студент пријављивао више од два пута, као и за испите који се полажу у ванредним роковима, електронски ће бити евидентиране преко личног рачуна студента.

Пажња: СВАКА УПЛАТА МОРА ДА САДРЖИ НОВИ ПОЗИВ НА БРОЈ!

Одласком  на  линк  http://sservis.ekof.bg.ac.rs/,  бирањем  одговарајућег  Студијског  програма  (први студијски програм на листи бирају студенти основних академских студија), попуњавањем поља Број уписа/Година уписа у форми ’број индекса/година уписа’ и поља Лозинка (лозинка студента, уколико

је студент сам није променио, јесте матични број студента) студент приступа свом личном налогу. На овом налогу студент може видети све своје податке, ток студија, историјат испита, пријављене, одјављене испите, као и стање на свом личном рачуну.

 uplatnica

Пријава  испита  неће  бити  омогућена  ако  претходно  није  извршена  уплата.  Свака  уплата  се електронским   путем   додељује   тачно   одређеном   личном   рачуну   студента.   Према   досадашњем искуству, постоје банке које не уписују потпуне податке са уплатнице. Скрените посебну пажњу шалтерском службенику да унесе комплетне податаке који су наведени на уплатници.

На  личном  налогу  студента  у  оквиру  опције  Лични  подаци  студент  може  видети  све  податке  о начину  уплате,  свој  лични  позив  на  број,  као  и  пример  своје  уплатнице,  а  у  оквиру  опције Електонске уплате све своје уплате извршене на рачун Факултета.

НАПОМЕНА:  Студент  који  је  у  режиму  самофинасирајућег  студента  неће  бити  у  могућности  да пријави   испите   уколико   претходно   није   измирио   своје   обавезе   плаћања   школарине.   Уплата надокнаде  на  име  школарине  врши  се  на  исти  начин  као  и  уплата  надокнаде  за  испите,  дакле, обавезним уписом личног позива на број. Неизмирене обавезе студента биће приказане као минус на рачуну, што ће аутоматски спречити студента да приступи пријави испита. То значи да, уколико је  рок  за  уплату  2.  рате  на  име  школарине  15.  децембар,  и  предвиђени  рок  је  прошао,  на  рачуну студента писаће -xyz динара и самим тим студент неће бити у могућности да пријави испите за јануарски испитни рок.

УПУСТВО ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА

Одласком  на  линк  http://sservis.ekof.bg.ac.rs/,  бирањем  одговарајућег  Студијског  програма  (први студијски програм на листи бирају студенти основних академских студија), попуњавањем поља Број уписа/Година уписа у форми ’број индекса/година уписа’ и поља Лозинка (лозинка студента, уколико је студент сам није променио, јесте матични број студента) студент приступа свом личном налогу.

Пријава  испита  врши  се  одабиром  опције  Пријава  испита,  при  чему  се  прате  даља  једноставна упутства. Потребно је да новац буде уплаћен на рачун Факултета уз употребу претходно објашњене процедуре.  Најмање  након  истека  48  сата  од  тренутка  уплате (рачунају се само радни дани),  студенту  ће  бити  дозвољен приступ бази за пријаву испита.

НАПОМЕНА:

На   личном   налогу   студента   постоји   опција   Пријављени   испити.   По   попуњавању   пријаве, ОБАВЕЗНО  проверити  списак  пријављених  испита.  Испит  неће  бити  евидентиран  уколико софтвер на Вашем рачунару није оптимизован за следеће верзије web browser-a: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 8.0, Google Chrome 15.0, Safari 4.0.

Уколико дође до грешке системске природе, и неки испит Вам није унет на листу, потребно је да се обратите студентској служби (Соба 132).

За  додатна  објашњења,  обратите  се  представницима  СТУДЕНТСКОГ  ПАРЛАМЕНТА.