Пријава и одбрана дипломског рада

Процедуру пријаве и одбране дипломског рада подразумева стриктно поштовање прецизираних временских размака од полагања последњег испита, као и периода неопходног за проверу и комплетирање студентског досијеа у Служби.

Студент може да пријави дипломски испит најраније 10 дана након термина полагања последњег испита. Период од 10 дана је неопходан ради комплетирања информације о положеним испитима.

Студент је дужан да преда Служби:

  • комплет попуњених образаца за одбрану дипломског рада који се купује на скриптарници Факултета;
  • дипломски рад одштампан у четири примерка

Рок од дана подношења пријаве до дана одбране је 8 дана (или 6 радних дана).

У изузетним ситуацијама, студент може поднети молбу за убрзани процес заказивања одбране дипломског рада. Молбу обавезно предаје уз образложење и потпис ментора. Молбу разматра Продекан за наставу.

Одговорна служба: Реферат за дипломе и статистику
Службеник: Весна Антонијевић

Контакт
Телефон: 011/2621-455
vesna@ekof.bg.ac.rs
Соба: 130, I спрат