Правила рада студентске службе

Електронски индекс и провера електронског индекса

Студенти генерације ’08 и млађи могу пратити све положене испите преко студентског сервиса увидом у електронски индекс. Електронском индексу уз Ваше корисничко име и лозинку можете приступити преко http://sservis.ekof.bg.ac.rs/.
Саветујемо континуирану проверу електронског индекса.

Уколико уочи неслагање између студентске књижице (физичког индекса који поседује) и електронског индекса, студент покреће поступак исправке унете оцене подношењем молбе Студентској служби. Видети поступак подношења молбе.

Молба се подноси након 30 дана по завршетку испитног рока, а исправка спроводи без одлагања од стране Службе.

Одговорна служба: Реферат за дипломе и статистику
Службеник: Живко Ивовић

Контакт
Телефон: 3021-192
ivovic@ekof.bg.ac.rs
Соба: 130, I спрат

Финансијска картица студента 

Студенти генерације ’08 и млађи могу пратити стање на финансијској картици преко студентског сервиса – линк http://sservis.ekof.bg.ac.rs/

Уколико је стање на финансијској картици негативно, неће Вам бити омогућена електронска пријава испита.

Напомена: уплате са позивом на лични број биће прокњижене уобичајено у року од 24 сата од тренутка уплате. У зависности од техничких могућности финансијске организације у којој је извршена уплата, време неопходно да се електронски повеже уплата са Вашим личним рачуном може бити и до 48 сати. Водите рачуна о овом временском размаку приликом уплата које су захтеване за пријаву испита. Уколико новац није прокњижен, неће бити омогућена електронска пријава испита.

Упутство за електронску пријаву испита

Одласком на линк http://sservis.ekof.bg.ac.rs/, бирањем одговарајућег Студијског програма (први студијски програм на листи бирају студенти основних академских студија), попуњавањем поља Број уписа/Година уписа у форми ’број индекса/година уписа’ и поља Лозинка (лозинка студента, уколико је студент сам није променио, јесте матични број студента) студент приступа свом личном налогу.

Пријава испита врши се одабиром опције Пријава испита, при чему се прате даља једноставна упутства. Потребно је да новац буде уплаћен на рачун Факултета уз употребу претходно објашњене процедуре. Најмање након истека 24 сата од термина уплате, студенту ће бити дозвољен приступ бази за пријаву испита.

НАПОМЕНА: На личном налогу студента постоји опција Пријављени испити. По попуњавању пријаве, ОБАВЕЗНО проверити списак пријављених испита. Испит неће бити евидентиран уколико софтвер на Вашем рачунару није оптимизован за следеће верзије wеб броwсер-а: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 8.0, Google Chrome 15.0, Safari 4.0.

Студенти проверавају прелиминарни списак на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/preliminarni.php

Уколико дође до грешке системске природе, и испит није унет на листу, потребно је да се обратите студентској служби – Реферат за наставу и испите (соба 132, електронска пошта ispiti@ekof.bg.ac.rs ). Уколико је формиран коначан испитни списак (два радна дана пре термина одржавања испита), накнадна пријава испита неће бити узета у обзир.