Студентски инфо центар

На овом делу сајта можете погледати најчешће тражене информације у вези са студирањем на Економском факултету у Београду.

Студентски информациони центар – СИЦ

E-mail: sic@ekof.bg.ac.rs
Жиро рачун: 840-1109666-73

Важне информације

Јун 2024. – oбавештење о пријави и одјави испита на ОАС

ПРИЈАВА СТУДЕНАТА СТАРИЈИХ ГЕНЕРАЦИЈА ЗА ПОХАЂАЊЕ НАСТАВЕ НА ПРЕДМЕТУ УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО (10 ЕСПБ)

Априлски рок 2024 – oбавештење о пријави и одјави испита

Пријава ваннаставних активности студената

Важно обавештење за све реуписане студенте  2015,2016 и 2017. године

Обавештење о начину пријаве студената генерације 04 и раније за Moodle платформу

Евиденција присуства настави – техничко упутство студентима

ПОЗИВ НА БРОЈ за уплату школарине – обавештење студентима I године

Приступ веб студентском сервису – појашњења

Обавештење студентима пре испита


Студентска служба


Упис 2023 – старије године


Правила рада студентске службе


Подела књига


Студијски програм Економија, пословно управљање и статистика – 180 и еквиваленција предмета


Уплате: дилема – позив на лични или неки други број


Пријава и одјава испита


Упутство за предају семинарских и завршног рада на основним академским студијама путем система TURNITIN.COM


Молбе и уверења


Пријава и одбрана дипломског рада


Захтев за издавање дипломе и уверења о дипломирању


Свечана додела диплома


Често постављана питања и одговори у вези са издавањем потврде о изједначавању раније стеченог стручног назива са стручним називом који је прописан Законом о високом образовању.


ПРОЈЕКАТ СТУДЕНТСКОГ МЕНТОРСТВА – Позив за пријаву и учешће


Правна акта Економског факултета


Правна акта Универзитета у Београду