Распоред наставе

Од 23. новембра 2020. године настава на старијим годинама студија се у потпуности одвија у реалном времену преко Зум платформе. Прва година студија остаје у режиму комбинованог модела рада (део наставе се реализује преко Зум платформе, а део у учионицама на Факултету према распореду који важи од 6. октобра 2020. године).

Распоред часова за I годину школске 2020/21. године (од 1. децембра 2020.)

Распоред наставе од 23. новембра 2020. на старијим годинама студија

Друга година 23-11-2020

Трећа година 23-11-2020

Четврта година 23-11-2020

Распоред наставе од 21. септембра до 2. октобра 2020. године

Распоред наставе за студенте I године студија од 21. септембра до 2. октобра 2020. године

Распоред наставе од 6. октобра 2020. године

Распоред наставе за студенте I године студија од 6. октобра 2020. године.

Распоред наставе од 28. септембра до 2.октобра 2020. године на старијим годинама студија

Распоред II година од 28-9 до 2-10-2020

Распоред III година од 28-9 до 02-10-2020

Распоред_IV_година_од_28-9_до_2-10-2020

Распоред наставе од 5. октобра 2020. године на старијим годинама студија

Распоред друга година

Распоред трећа година

Распоред четврта година


Nastava 1. godina BM UoL 20-21

Nastava 1. godina EF UoL 20-21

Nastava 2. godina EF UoL 20-21

Nastava 3. godina EF UoL 20-21


 

UoL nastava 19-20 I godina

UoL nastava 19-20 II godina

UoL nastava 19-20 III godina