Наставни програм

Акредитовани програми основних студија

Основне студије су усмерене ка образовању стручњака чије ће компетенције бити општег карактера, са широким и свестраним увидом у академска знања и практичне послове у оквиру економије, пословног управљања и статистике. Програми пружају неопходне компетенције за обављање економских и аналитичких послова у предузећима, профитним и непрофитним организацијама, као и у државним органима и институцијама, како у домаћим, тако и у међународним размерама. Завршавањем првог циклуса у четворогодишњем трајању, студент се може определити за наставак свог образовања кроз додатно разрађене и фокусиране студијске програме другог циклуса мастер студија.

Nastavni programi (1)

 

Студенти основних студија усвојиће базична знања, концепције, стратегије и вештине савременог истраживања, креирања, планирања, остваривања, праћења и контроле економских и пословних феномена и проблема, како на бихевиористичкој, тако и на јакој и поузданој квантитативно – статистичкој основи. Овај генерални циљ и оријентација програма се постепено и хијерархијски остварују, у зависности од изборног модула.

Студијски програми основних студија су вишедимензионално и модуларно конципирани и структурирани, а реализују се у трогодишњем или четворогодишњем трајању. Предмети прве и друге године нуде општа знања из области економије, пословног управљања и статистике, док се у трећој и четвртој години студија иде ка специфичним знањима која се студентима нуде из следећих области:

Економије и финансија;
Економске анализе и политике;
Маркетинга;
Међународне економије и спољне трговине;
Менаџмента;
Пословне анализе и консалтинга;
Пословне информатике;
Рачуноводства, ревизије и финансијског управљања;
Статистике, информатике и квантитативних финансије
Трговинског менаџмента и маркетинга;
Туризма и хотелијерства;
Финансија, банкарства и осигурања.

Акредитоване програме основних студија у трогодишњем и четворогодишњем трајању са детаљним информацијама можете преузети са следеће адресе, а више о модулима можете прочитати из презентације модула.

image004