Основне студије

Osnovne (akademske) studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu su višedimenzionalno i modularno koncipirane, tako da znanja koja se nude studentima idu od opštih ka pojedinačnim i specifičnim znanjima.

U tom smislu, prva tri semestra su zajednička za sve studente, dok se u četvrtom semestru, uz obavezne zajedničke predmete, pojavljuju i predmeti čijim se izborom student opredeljuje za jedan od devet ponuđenih modula (smerova).

Po završetku ovog složenog i višedimenzionalog studijskog programa, nezavisno koji modul izabere, student ovladava savremenim veštinama, kao što su: kreativni individualni i timski rad, multimedijalne prezentacione veštine, veštine usmene i pismene komunikacije, poslovnog pregovaranja, istraživačkog i analitičkog snalaženja i kompjuterske veštine.

Izlazne kompetencije studenata su dodatno profilisane izbornim studijskim modulom koji student izabere i završi.

Више о програму основних академских студија и модулима више видети овде.