Контакт

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Адреса: Каменичка 6, 11000 Београд
Телефони:  069 8066 400
ПИБ: 100223295
Матични број: 7001983
Текући рачун Факултета: 840-1109666-73

МАСТЕР ПРОГРАМИ (Испити, регулисање статуса, остала студентска питања)

Снежана Вучинић
I спрат, канцеларија 128
Телефон: 069 8066 385 (14-16 часова)
е-пошта: pds@ekof.bg.ac.rs

МАСТЕР ПРОГРАМИ (Пријава теме мастер рада, израда мастер рада, диплома)

Ива Димитријевић
I спрат, канцеларија 129
Телефон: 069 8066 386 (14-16 часова)
е-пошта: international.master@ekof.bg.ac.rs

Рад са странкама од 15 до 17 часова.