Регулисање статуса на мастер студијама

Датуми и процедура уписа на мастер студије – трећи конкурсни круг 2021

Трећи конкурсни рок за упис на мастер академске студије

Упутство за пријаву кандидата за трећи конкурсни рок за упис на мастер академске студије

Teрмини уписa кaндидaтa рaнгирaних прeкo квoтe зa студиjски прoгрaм – ДРУГИ КOНКУРСНИ КРУГ

Позив на број кандидата другог конкурсног круга – мастер студије

Датум и процедура уписа на мастер студије – други конкурсни круг 2020/2021

Упутство за пријаву кандидата за други конкурсни рок за упис на мастер академске студије

Други конкурсни рок за упис на мастер академске студије

Студенти уписани 2017-18. школске године и студенти који су изгубили статус

Студенти уписани 2018-19. школске године и студенти који су у статусу мировања

Студенти уписани 2019-20. школске године