Правилници и упутства

Упутство о студирању

Правилник о правилима основних и мастер академских студија

Правилник о полагању испита

Престанак статуса студента – Статут БУ изводи

Дужина трајања мастер студија у складу са изменама Статута БУ из 2018. године

Упутство за пријављивање на студентски веб сервис

Упутство за електронско пријављивање изборних предмета

Изборни предмети – упутство

Упутство о начину бирања изборних предмета са другог студијског програма

Електронска пријава испита и електронско плаћање

Техничко упутство за коришћење E-молбе

Упутство о изради завршног мастер рада

Правилник о начину и поступку припреме и одбране завршног рада на мастер академским студијама

Процедура пријаве теме завршног (мастер) рада

Процедура оцене и одбране завршног мастер рада

Рокови за предају захтева за одобрење теме и захтева за оцену завршног (мастер) рада

Захтев за пријаву теме мастер рада

Прва страна мастер рада латинична и ћирилична верзија

Прва страна мастер рада енглеска верзија

Захтев за оцену и одбрану мастер рада

Изјава о академској честитости – латиница

Изјава о академској честитости – ћирилица

Statement of Academic Integrity

Шаблон за реферат о оцени мастер рада

За више информација о саветима за писање мастер рада погледати секцију Радионица за писање мастер рада

Упутство за плаћање школарине и других студентских надокнада

Одлука о школарини за школску 2024 25

Одлука о накнадама које нису обухваћене школарином

Текући рачун и позиви на број