Календар активности

Семестри:

– јесењи семестар: 14. 10. – 27. 12. 2019.
– пролећни семестар: 10. 2. – 15. 5. 2020.

Испитни рокови:

I             8. 1. – 26. 1. 2020.
II         27. 1. –   9. 2. 2020.
III        25. 5. – 11. 6. 2020.
IV        12. 6. – 27. 6. 2020.
V         17. 8. –   6. 9. 2020.
VI          7. 9. – 20. 9. 2020.