Мастер студије

Економски факултет у Београду отпочео је са организовањем мастер академских студија школске 2006/07. године. Студије се организују као други циклус образовања за све области за које је факултет матичан: економију, пословно управљање, статистику и демографију. Мастер академске студије на Економском факултету носе 60 ЕСПБ и трају једну годину. Студијски програми нуде сва неопходна знања и академске вештине потребне стручњацима различитих профила на нивоу мастер академских студија. Успешност студирања мастер академских студија гарантује наставни и научни кадар Економског факултета. Поред мастер студија које се одржавају на српском језику, студент имају могућност да изаберу  неки од програма који се одржавају на страном језику, а то су: Квантитативне финансије – The International Masters in Quantitative Finance (IMQF), основане 2003. године, чија настава се изводи на енглеском језику и Макроекономија привреда у транзицији – Les politiques macroéconomiques dans les pays en transition, програм који се организује у сарадњи са Универзитетом у Ници и чија настава се одржава на француском језику.

Мастер студије на српском језику

Мастер студије на страним језицима

Контакт