Предмети – докторске студије

Plan izvođenja nastave na doktorskim studijama u jesenjem semestru školske 2023 2024.g


Инфопакети

INFOPAKET MVA 1D

Savremene_informacione_tehnologije

DS Statistika – Ekonomska statistika


Инфопакети предмета првог семестра

Методе економске анализе Д

Статистика 1Д

Методе и технике истраживања у менаџменту

Моделирање и оптимизација

Методологија научног истраживања Д

Економетрија 1Д


Plan izvođenja nastave na doktorskim studijama u prolećnom semestru školske 2023 2024.g

INFOPAKETI PREDMETA DRUGOG SEMESTRA (AKREDITACIJA 2020)

MODUL EKONOMIJA

Ekonomija javnog sektora
Ekonomija rada
Ekonomska politika
Finansijska matematika I-D
Fiskalna teorija i politika
Globalizacija i tranzicioni procesi
Javne finansije – napredni nivo
MAKROEKONOMETRIJA 1-D
Makroekonomska analiza I-D
MEĐUNARODNA EKONOMIJA 1D
MEĐUNARODNA EKONOMIJA 2D
Međunarodna trgovina-teorija i politika
Mikroekonomska analiza
MONETARNA BANKARSTVO
MONETARNA TEORIJA I POLITIKA
Razvojna i regionalna ekonomija, infopaket, DS
Savremene ekonomske teorije
UPRAVLJANJE RIZICIMA
Privredni razvoj – teorija i politika

MODUL POSLOVNO UPRAVLJANJE

Istraživački i komunikativni marketing
MARKETING 1 D
MARKETING MENADŽMENT
Medjunarodno-poslovanje-preduzeca
Menadžment i marketing u turizmu
Menadžment snabdevanja i logistike
Organizaciona teorija i dizajn doktorske infopaket
Organizaciono ponašanje doktorske infopaket
Startegijsko preduzetništvo
STRATEGIJA KONKURENTNOSTI
Strategijske korporativne finansije
Strategijsko poslovno izveštavanje
Strategijsko upravljacko racunovodstvo
Trgovina i kanali prodaje
Trgovinski menadžment i marketing
UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA
Ekonomika strategije

MODUL STATISTIKA

Demografija DS
Ekonometrija panela
MAKROEKONOMETRIJA 1D
MATEMATIKA D
MULTIVARIJACIONA ANALIZA 1D
Osiguranje-1D
Savremene informacione tehnologije
STATISTICKA ANALIZA 1-D
Statisticka analiza trzista i traznje
Ekonomska statistika DS
Teorija Igara
TEORIJA STATISTIČKOG ZAKLJUČIVANJA 1-D
TEORIJA UZORAKA I PLANIRANJE EKSPERIMENATA 1-D
ANALIZA VREMENSKIH SERIJA 1D


 

Metodi i tehnike  istraživanja u menadžmentu

Obaveštavaju se studenti doktorskih studija da je, na predmetu Metodi i tehnike naučnog istraživanja i analize, rok za predaju radova kod profesora Janićijević, Bogićević Milikić i Aleksić Mirić 31.1.2021. Radovi se dostavljaju na mail adresu prof Janićijevića: jnebojsa@eunet.rs

Anketiranje intervju i upitnik

 


 

Organizacija preduzeca 1-D Plan rada 2021