Контакт

Реферат за докторске студије

I спрат, канцеларија 127

Марија Стојков

Телефон:  +381 69 8066 387

е-пошта: ds@ekof.bg.ac.rs

Радно време Реферата за докторске студије је од 8.30 до 16 часова.