Докторске студије

Економски факултет Универзитета у Београду, као једна од најстаријих високошколских установа у области економских наука, има дугу традицију образовања доктора наука. До сада, на Економском факултету одбрањено је око 760 докторских дисертација.

Данас, Економски факултет у Београду успешно реализује докторске студије по високим стандардима наставног и научног процеса, усаглашеног са праксом на реномираним светским високошколским установама. Од 2008. до 2014. године уписано је шест генерација студената докторских студија, укупно 120 студената на три студијска програма.

Докторске студије на Економском факултету у Београду организују се у оквиру три студијска програма:

1. Економија – 20 студената

2. Пословно управљање – 20 студената

3. Статистика – 10 студената

Обавештења

Распоред

Предмети

Правилници и упутства

Дисертације

Контакт