DEFEN-CE

DEFEN-CE Social dialogue in defense of vulnerable groups in post-COVID-19 labour markets

Kao deo konzorcijuma evropskih univerziteta i straživačkih instituta koje koordinira Univerzitet u Helsinkiju (74. na Šangajskoj listi) Fakultet je dobio projekat ‘DEFEN-CE: Social dialogue in defense of vulnerable groups in post-COVID-19 labour markets’. Projekat finansira Evropska unija kroz bužetsku liniju Direktorata za Zapošljavanje (DG Employment): ‘Unapređenje ekspertize u industrijskim odnosima’. Ostali partneri su, između ostalih, Univerzitet u Stokholmu, Univerzitet u Duisburgu, Institut CELSI iz Bratislave, Litvanski Centar za društvena istraživanja, italijanska fondacija ADAPT itd. Projekat DEFEN-CE ima za cilj da analizira ulogu socijalnog dijaloga u upravljanju pandemijom COVID-19 u domenu socijalnih prava i uslova rada ugroženih grupa u 10 država članica Evropske unije i 2 zemlje kandidata, uključujući Srbiju. Na osnovu empirijskih podataka, DEFEN-CE (a) mapira mere politike preduzete u EU, (b) proučava kako su ove mere oblikovane kroz interakcije socijalnih partnera, i (c) kako usvojene politike podstiču socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje. Ciljevi projekta su adresirani putem višemetodskog pristupa, uključujući analizu baze podataka i kvalitativnu komparativnu analizu na nivou EU i na nacionalnom nivou.

Članovi projektnog tima sa Ekonomskog fakulteta: prof. Mihail Arandarenko, dr Dragan Aleksić