Rikalovic2

РИКАЛОВИЋ ДР ГОЈКО

Kabinet:615

Telefon:-

Vreme prijema:среда 14-16

Email:gojko.rikalovic@ekof.bg.ac.rs

Рођен је 1951. године у Јаши Томићу, где је завршио основну школу. Гимназију је завршио 1970. године у Сечњу. На Економском факултету у Београду је дипломирао 1975. године. Магистрирао је 1980. године, а докторску дисертацију одбранио је 1988. године. Године 1975. запослио се у Институту „Кирило Савић“ као асистент-приправник. На Економском факултету у Београду примљен је за асистента-приправника 1976. године. Звање асистента стекао је 1980. године, звање доцента 1989. године, док је за ванредног професора изабран 1995. године.

На стручном усавршавању је боравио у Лондону (1987. године). У настави на цетворогодишњим студијама изводи наставу из предмета: Економика Југославије, Друштвено планирање и Економика индустрије. Био је ангажован на одељењу факултета у Ужицу и Шапцу, затим на Интендантској академији КОВ као и на Факултету за менаџмент. Члан је Научног друштва економиста Југославије и члан Научног друштва „Коста Цукић“. Такође је био секретар и члан редакције часописа Економист. Добитник је Захвалнице за допринос образовању дипломираних економиста Економског факултета (1987. године).

Референце:

1. „Саобрађај као фактор ефикасности југословенске привреде „Привредни преглед, Београд, 1990, 219 стр.
2. „Економика Југославије – критичко суочавање са кризом“, коаутори Д. Марсенић и Б. Јовановић Гавриловић, Економски факултет, Београд, 1992, 130 стр.
3. „Економика Југославије“ И издање, коаутор, стр. 147-169. стр. 329-351 и стр.477-504, Савремена администрација, Београд, 1995, 536 стр.
4. „Основе својинске трансформације у агрокомплексу“ (коаутор З. Закић Вујатовић). Синдикат радника пољопривреде, прехрамбене и дуванске индустрије и водопривреде, Београд, 1996, 58 стр.
5. „Економика природних ресурса – неки значајни аспекти“. Инђија: Библиотека „Др. Ђорђе Натошевић“ 1999, 280 стр.

Обавештења

Download