VesnaC

РАЈИЋ (ЋОЈБАШИЋ) ДР ВЕСНА

Kabinet:420

Telefon:3021206

Vreme prijema:уторак 12-14

Email:vesna.rajic@ekof.bg.ac.rs

Рођена је 27.5.1974. године у Чачку, где је завршила основну и средњу школу. Године 1997. је дипломирала на Математичком факултету у Београду, на смеру теоријска математика и примене. 1997. године била је учесник летњег истраживачког програма на Универзитету Илиноис у Чикагу.

Усавршавала се из области Алгебарске геометрије и Математичке логике. Добитник је стипендије од стране WUS Austrian Committe. Магистрирала је 2002. године на Математичком факултету у Београду, на смеру Вероватноћа и статистика. Године 2007. стекла је звање доктора статистичких наука на Економском факултету у Београду. Од 1998-2003.године радила је на Машинском факултету у Београду, где је била ангажована за извођење вежби на предметима Математика 1 и Математика 3 (Вероватноћа и статистика). Од септембра 2003. године је запослена на Економском факултету у Београду.  У својству редовног професора на предмету Основи статистичке анализе је од 2017. године.

Одабране референце

KOČOVIĆ, Jelena, RAJIĆ ĆOJBAŠIĆ, Vesna, JOVANOVIĆ, M.,  Estimating a Tail of the Mixture of Log-normal and Inverse Gaussian Distribution, U:  Scandinavian Actuarial Journal, ISSN 1651-2030, 2015, no. 1, pp. 49-58, DOI 10.1080/03461238.2013.775665

 RAJIĆ ĆOJBAŠIĆ, Vesna, STANOJEVIĆ, Jelena,  Confidence interval for the ratio of two variances,  U:  Journal of Applied Statistics, ISSN 0266-4763, 2013, vol. 40 no. 10, pp. 2181-2187, DOI 10.1080/02664763.2013.808319

JOVANOVIĆ, M., RAJIĆ ĆOJBAŠIĆ, Vesna, Estimation of P{X < Y} for gamma exponential model, U: Yugoslav Journal of Operations Research, ISSN 0354-0243, 2014, vol. 24 no. 2, pp. 283-291, DOI 10.2298/YJOR121020006J

RAJIĆ ĆOJBAŠIĆ, Vesna, KOČOVIĆ, Jelena, LONČAR, Dragan, RAKONJAC-ANTIĆ, Tatjana, Testing population variance in case of one sample and the difference of variances in case of two samples: Example of wage and pension data sets in Serbia, U: Economic Modelling, ISSN 0264-9993,2012, vol. 29 no. 3, pp. 610-613, DOI 10.1016/j.econmod.2012.01.002

RAJIĆ ĆOJBAŠIĆ, Vesna, LONČAR. Dragan,  One-sided confidence intervals for population variances of skewed distributions, U: Journal of Statistal Planning and Inference, ISSN 0378-3758, 2011, vol. 141, no. 5, pp. 1667-1672, DOI 10.1016/j.jspi.2010.11.007

SAMET, B., KARAPINAR, E., HASSEN, A., RAJIĆ ĆOJBAŠIĆ, Vesna, Discussion on some coupled fixed point theorems. U:  Fixed Point Theory and Applications, ISSN 1687-1812, 2013, vol. 50, DOI 10.1186/1687-1812-2013-50

RAJIĆ ĆOJBAŠIĆ, Vesna, RADENOVIĆ, S.,  CHAUHAN, S., Common Fixed Point of Generalized Weakly Contractive Maps in Partial Metric Spaces. U: Acta Mathematica Scientia, ISSN 0252-9602, 2014, vol. 34, no. 4

KOČOVIĆ, M. , RAJIĆ, V.,   Effects of investing in marketing on the calculated premium U:  Insurance in the post-crisis era, ISBN: 978-86-403-1548-7, 2018, pp. 441-456.

RAKONJAC-ANTIĆ, Tatjana, LISOV, M., RAJIĆ ĆOJBAŠIĆ, Vesna,  Sustainability problems of the public pension and disability insurance system in Serbia. U:  Achieved Results and Prospects of Insurance Market Development in Modern World,  ISBN 978-86-403-1222-6, 2012, pp. 213-228.

LONČAR, Dragan, RAJIĆ ĆOJBAŠIĆ, Vesna, MILOŠEVIĆ, S.,  Characteristic Antimonopoly Risks for Enterprises Operating in Serbia: Identification, Appraisal and Treatment. U:  Ekonomika preduzeća, ISSN 0352-3462, 2015, vol. 63, no. 7-8, pp. 424-434

Обавештења