Sinisa Radic

РАДИЋ ДР СИНИША

Kabinet:243

Telefon:

Vreme prijema:Online (pogledati obaveštenje)

Email:sinisa.radic@ekof.bg.ac.rs

Синиша Радић је рођен у Бања Луци (Босна и Херцеговина), где је завршио основну школу и Гимназију. На Економском факултету у Београду је дипломирао, магистрирао и докторирао. Основне студије је завршио на смеру Пословне финансије и рачуноводство, а магистарске студије на смеру Финансијско-рачуноводствена анализа. Магистрирао је 2010. године са темом „Квалитет обелодањивања о финансијским инструментима у функцији процене финансијских ризика“. Докторске студије је завршио на Економском факултету у Београду на смеру Пословно управљање. Докторску дисертацију под насловом „Теоријски и методолошки аспекти утицаја интелектуалног капитала на финансијске перформансе“ одбранио је 2019. године.
Радну каријеру је започео у Економском институту у Београду. На Економском факултету у Београду запослен је од 2003. године. На основним академским студијама учествује у извођењу наставе и испита на предметима Финансијско рачуноводство, Специјална рачуноводства и Рачуноводство у банкарству и осигурању, као и у извођењу вежби на предмету ЕРП софтвер. Такође, учествује у извођењу наставе на предмету Рачуноводство трговинских предузећа и предмету Принципи рачуноводства (Principles of Accounting) у склопу академског програма Business and Management који Економски факултет у Београду изводи у сарадњи са Универзитетом у Лондону.
У Комори овлашћених ревизора испитивач је на предмету Теорија и принципи рачуноводства. Редовно учествује у реализацији Републичког такмичења средњих економских школа из Рачуноводства као члан комисије за оцењивање задатака такмичара. Ангажован је у оквиру два акредитована курса едукација наставника средњих економских школа у организацији Научно-истраживачког центра Економског факултета.
Током каријере стекао је и искуство у пословној пракси. Учествовао је у реализацији комерцијалних пројеката процене вредности имовине и капитала и израда студија изводљивости. Реализовао је обуке пословних консултаната за модул Финансијско рачуноводство (FI) у софтверу SAP. Такође, похађао је курс за портфолио менаџере у организацији Комисије за хартије од вредности. Говори енглески језик, а на елементарном нивоу користи и немачки језик.

Обавештења

  • Za predmet Finansijsko računovodstvo konsultacije se održavaju u formi pričaonica na platformi Moodle utorkom od 14h do 16h.
  • Za predmete Specijalna računovodstva, Računovodstvo u bankarstvu i osiguranju i ERP softver konsultacije se održavaju online putem aplikacije Zoom (dogovor o terminu konsultacija putem mejla).

 

Poštovane koleginice i kolege,

od junskog ispitnog roka 2021. godine menja se način polaganja i struktura ispita iz predmeta Specijalna računovodstva i Računovodstvo u bankarstvu i osiguranju. Zato je poželjno svi studenti koji nisu položili ispit iz ovih predmeta da prate časove predavanja i vežbi u prolećnom semestru akademske 2020/2021. godine.

Srdačan pozdrav,

Predmetni nastavnici

Download