Издаваштво (ЦИД)

Центар за издавачку делатност (ЦИД) је организациона јединица Факултета специјализована за издавање уџбеника и остале стручне литературе. Припада групи главних издавача у југоисточној Европи, специјализован за најквалитетније радове у области теоријске економије, међународне економије, банкарства, менаџмента, маркетинга, организације, пословних финансија, рачуноводства, статистике, математике, информатике и сл. Данас Центар годишње објави преко 80 наслова. Више о Центру на http://cid.ekof.bg.ac.rs/