ECONOMIC ANNALS, No.168

PDF verzije izdanja br 168. 

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI/SCIENTIFIC PAPERS 

1. Author: Nikola Fabris
Pages: 7-30
Eurizacija kao režim monetarne politike?

2. Author: Borut Vojinovič
Pages: 31-48
Word Corporate Loan Market for Raising New Capital – Does Distance Still Matter: Are Financial Assets Priced Locally of Globaly?

3. Author: Besim Ćulahović
Pages: 49-72
Izvoz zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku Uniju: glavni problemi i preporuke

4. Author: Srđan T. Marinković
Pages: 73-94
Izbor deviznog režima: rezultati i ograničenja

SAOPŠTENJA/COMMUNICATIONS

5. Author: Milan Beslać
Pages: 95-108
Strane direktne investicije u funkciji privrednog razvoja

6. Author: Damir Novotny
Pages: 109-120
Financijski sektor i privredni rast u Republici Hrvatskoj u periodu 1995-2005. godine

7. Author: Ivo Duzic, Tomislav Gelo
Pages: 121-136
Swot Analysis & Privatiosation in Croatia

8. Author: Igor Živko, Sunčica Slijepčević
Pages: 137-158
Upravljanje rizikom likvidnosti banaka u tranzicionim državama

EKONOMISTI NOBELOVCI / NOBEL PRIZE WINNERS IN ECONOMICS 

9. Author: Božo Stojanović
Pages: 159-174
Fridrih fon Hajek

10. Author: F.A. Hajek
Pages: 175-185
Korišćenje znanja u društvu

OSVRTI I PRIKAZI/BOOK REVIEWS 

11. Author: Ljubomir Madžar
Pages: 187-231
Hazardi dinamike jednog raspolućenog sveta – Osvrt na knjigu Branka Milanovića Words Apart, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2005

IZ RADA EKONOMSKOG FAKULTETA/
FACULTY OF ECONOMICS: CURRENT ACTIVITIES 

15. Author:
Pages: 233-241
Doktorske disertacije odbranjene u periodu 01.10.– 31.12.2005. /Defended Ph.D. Dissertations in period October 1st – December 31st 2005

16. Author:
Pages: 242-243
Magistarske teze odbranjene u periodu 01.10.– 31.12.2005. /Defended M.A. theses in period October 1st – December 31st 2005