ECONOMIC ANNALS, No.166

PDF verzije izdanja br 166. 

1. Author: Bruno Schoenfelder
Pages: 7-32
The Impact of the War 1991 -1995 on the Croatian Economy. A Contribution to the Analysis of War Economies

2. Author: Borut Vojinovič, Theodore E. Theodoropoulos
Pages: 33-58
Financial Development and Investment Market Integration

3. Author: Gerhard Jandl
Pages: 59-80
Odnos ekonomskog naspram pravničkog razmišjanja u Načelima nauke o narodnoj privredi Carla Mengera

4. Author: Božidar Raičević, Jelena Nenadić
Pages: 81-108
Poreski podsticaji u sistemu poreza na dobit – uporedno pravna analiza rešnja u Srbiji i Crnoj Gori

5. Author: Predrag Petrović
Pages: 109-128
Strukturne karakteristike robne razmene Srbije i Evropske Unije

6. Author: Marinko Bošnjak
Pages: 129-148
Konkurentnost i razvoj kao poluge evropske perspektive Srbije

SAOPŠTENJA/COMMUNICATIONS

7. Author: Radmila Dragutinović Mitrović
Pages: 149-178
Ograničenja gravitacionog modela u ekonometrijskoj analizi spoljno-trgovinske razmene

8. Author: Dejan Vasiljev
Pages: 179-192
Privatizacija puteva: izazovi i predlozi

9. Author: Krstan Malešević
Pages: 193-218
O (post)modernoj ekonomiji i (ne)slobodi

EKONOMISTI NOBELOVCI / NOBEL PRIZEWINNERS IN ECONOMICS

10. Author: Milena Jovičić
Pages: 219-232
Lorens Robert Klajn: Upotreba ekonometrijskih modela u cilju vođenja uspešnije ekonomske politike

11. Author: Lorens Robert Klajn
Pages: 233-272
Stvaranje ekonomske politike: teorija i primena (primenjena ekonometrija u javnom sektoru)

OSVRTI I PRIKAZI/BOOK REVIEWS

12. Author: D.Dragišić, B.Ilić, M.Pavlović, B.Medojević
Pages: 273-284
Odgovor prof. M.Milovanoviću

13. Author: Ljubomir Madžar
Pages: 285-316
Epistemološa ljušura ekonometrijskih nalaza

14. Author: Jelena Žarkovic
Pages: 317-324
Izazovi institucionalne izgradnje

IZ RADA EKONOMSKOG FAKULTETA/
FACULTY OF ECONOMICS: CURRENT ACTIVITIES

15. Author:
Pages: 325-332
Doktorske disertacije odbranjene u periodu 01.07.– 30.09.2005. /Defended Ph.D. Dissertations in period July 1st – September 30th

16. Author:
Pages: 333-335
Magistarske teze odbranjene u periodu 01.07.– 30.09.2005. /Defended M.A. theses in period July 1st – September 30th

RECENZIJE KNJIGA U IZDANJU EKONOMSKOG FAKULTETA
/REFEREE REPORTS ON THE TEXTBOOKS PUBLISHED BY FACULTY OF ECONOMICS 

17. Author: Danijel Cvjetičanin
Pages: 335-338
Recenzija rukopisa prof. dr Dubravke Pavličić „Teorija odlučivanja“

18. Author: Mirjana Petković
Pages: 339-342
Recenzija rukopisa dr Dubravke Pavličić pod naslovom „Teorija odlučivanja“