Редакција

Главни уредник часописа
проф. др Миомир Јакшић  

Уредници часописа
проф. др Марко Бацковић
др Милутин Јешић
проф. др Владе Милићевић
проф. др Александра Прашчевић
проф. др Саша Вељковић

Чланови Редакције
проф. др Марко Бацковић
проф. др Предраг Бјелић
проф. др Зоран Богетић
проф. др Божидар Церовић
проф. др Чедомир Чупић
проф. др Радмила Драгутиновић – Митровић
проф. др Ђорђе Ђукић
проф. др Никола Фабрис
проф. др Миомир Јакшић
проф. др Небојша Јанићијевић
др Милутин Јешић
проф. др Радован Ковачевић
проф. др Владе Милићевић
проф. др Александра Прашчевић
проф. др Гојко Рикаловић
проф. др Љубодраг Савић
проф. др Жаклина Стојановић
проф. др Мирослав Тодоровић
проф. др Саша Вељковић
проф. др Синиша Зарић

др Милутин Јешић– секретар редакције

International Editorial Board
Snježana Brkić, professor, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Veselin Drašković, professor, University of Montenegro, Montenegro
Davor Dujak, professor, University of Osijek, Croatia
Gordana Đurović, professor, University of Montenegro, Montenegro
Rana Eskinat, professor, Anadoly University, Turkey
Irena Kikerkova, professor, Ss. Cyril and Methodius University, FYRM
Yoji Koyama, professor emeritus, Niigata University, Japan
Perica Macura, professor, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Đuro Medić, professor, University of Zagreb, Croatia
Božo Mihailović, professor, University of Montenegro, Montenegro
Mićo Radović, professor, University of Montenegro, Montenegro
Srđan Redžepagić, professor, University Nice Sophia Antipolis, France
Yannis Tsekouras, professor emeritus, University of Macedonia, Greece

Технички секретар: Марина Милошевић

Контакт редакције
телефон: +381 69 806-64-08
факс: +381 11 3021 068
e-mail: ekonomskeideje-praksa@ekof.bg.ac.rs