Научна категоризација часописа и индексирање

Часопис Економске идеје и пракса је категоризован Одлуком Сената Универзитета у Београду као Часопис од водећег националног значаја М51. (Прописи Универзитета у Београду).

Часопис Економске идеје и пракса је категоризован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у категорију М53 (за 2014.2015. и 2016. год.), у категорију М52 (за 2017. год. и 2018. год.)., а у категорију М53 (за 2019.год) и категорију М52 (за 2020. год.).

Часопис Економске идеје и пракса је листиран на EconLit листи.

Logo EconLit

Часопис Економске идеје и пракса је индексиран у EBSCO бази у пуном тексту.

Logo EBSCO

Часопис Економске идеје и пракса је индексиран у RePEc бази.

logo-repec