Економске идеје и пракса

Часопис Економског факултета Универзитета у Београду Економске идеје и пракса тематски покрива економске и сродне друштвено – хуманистичке науке (Политикологија, Социологија, Филозофија, Право). Бави се проблемима економске науке, економске политике, пословне економије, квантитативне економије и посебно институционалним, друштвеним и политичким изазовима за економску науку и праксу. Оријентација часописа је ка критичкој отворености, трагању за новим решењима, одбацивању ексклузивности било ког модела или економског мишљења .

Издавач Економски факултет Универзитета у Београду.

Часопис излази на српском језику, са енглеским апстрактом, као квартални научни часопис.

Часопис објављује научне радове у форми сталних рубрика:

  1. Оригинални научни радови
  2. Прегледни научни радови
  3. Полемике
  4. Избор радова са научних конференција које организује Економски факултет самостално или у организацији са другим научним асоцијацима који нису раније публиковани у целини
  5. рикази научних дела

EКОНОМСКЕ ИДЕЈЕ И ПРАКСА 52

Mock-Up-Br-52