Упис 2024 – Пријава кандидата који су положили пријемни испит на неком од факултета Универзитета у Београду

08.07.2024

Универзитет у Београду
Економски факултет

 ОБАВЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА НЕКОМ ОД ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ДА СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ НА НЕПОПУЊЕНА МЕСТА НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ

Пријаве се врше електронски.  Све информације о електронској пријави су доступне на овој адреси.

Пријава ће бити отворена од 8. јула од 12 часова до 11. јула 2024. до 12 часова (подне). Коначна ранг листа биће објављена 11. јула у 19 часова, а упис ће се обавити 12. јула од 9 до 12 часова по распореду који буде истакнут на сајту Факултета.

Приликом пријављивања на конкурс, потребно је електронским путем, преко портала, поднети следећа документа:

  • Сведочанства I,II,III и IV разреда средње школе;
  • Диплому о завршеној средњој школи;
  • Потврду о полагању пријемног испита на другом факултету Универзитета у Београду;
  • Кандидати који су средњу школу завршили у иностранству достављају диплому о завршеној средњој школи и потврду да су документа предата за нострификацију или решење о нострификацији;
  • Сви кандидати попуњавају изјаву о коришћењу података у сврху формирања ранг листе за упис (линк).

ВАЖНА НАПОМЕНА: Систем ће прихватати документа у пдф формату или у форми слике величине до 3 мегабајта (по фајлу).

Уколико имате додатних питања у вези пријаве на конкурс можете се обратити на тел. 011/2633-146 или на адресу konkurs@ekof.bg.ac.rs

Студентска служба