Појашњење елемената трогодишњег програма

18.08.2014

ПОЈАШЊЕЊЕ ВЕЗА ИЗМЕЂУ ТРОГОДИШЊЕГ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Трогодишњи студијски програм треба посматрати као део постојећег четворогодишњег програма, односно, пре свега, као могћност да се са четворогодишњег програма „изађе“ годину дана раније. Пошто је хоризонтална проходност студената обезбеђена у оба смера, што значи да студент на завршетку школске године може несметано прећи са једног програма на други, то се подразумева и могућност промене статуса финансирања студента. Другим речима, студент трогодишњег програма може, пре уписа наредне школске године, прећи на четворогодишњи програм и, уколико је оставрио довољан број бодова, прећи на буџетско финансирање.

Током наставе студенти оба програма имају иста права и обавезе, а настава је заједничка.