IMG_0045

Објављен нови број Кварталног монитора

Нови број Кварталног монитора бр. 64, представљен је 29.06.2021. године на Економском факултету Универзитета у Београду. Поред анализе текућих кретања у првом кварталу 2021. и предвиђања економских кретања у 2021. години, у овом броју је представљен и осврт на тему „Утицај карактеристика привреде и политика државе на кретање БДП у 2020. години“.

Презентација новог броја Кварталног монитора, са отвореним приступом доступна је на:

https://fren.org.rs/wp-content/uploads/2021/06/Prezentacija-QM64.pdf

Нови број Кварталног монитора доступан је претплатницима на:

https://fren.org.rs/wp-content/uploads/2021/06/QM64srpski.pdf

Квартални монитор је билтен, који излази од 2005. године, а чији су издавачи Економски факултет Универзитета у Београду и ФРЕН. Мисија Кварталног монитора је пружање независних, методолошки утемељених анализа и прогноза економских трендова и политика у Србији.

IMG_0047