Стручна конференција за наставнике стручних предмета

Наставници стручних економских предмета у средњим школама окупљени су у одлично организовану Заједницу економских, правно-биротехничких, туристичких, трговинских и угоститељских школа. Брзина промена које се одигравају у сфери образовања, као и економској сфери, захтева интензивнију размену искуства по питању наставе, наставних планова и програма, савремених процеса у областима којима се баве, савремених вештина у области примене ITC у економији. Подстакнут потребом за променама и унапређењима, Економски факултет Универзитета у Београду, као најстарија научно-образовна установа у области економије побринула се за осмишљавање, организовање и реализацију стручне конференције за наставнике стручних предмета (економског усмерења).

У суботу 10. априла 2021. године одржана је Пета конференција  за наставнике средњих стручних школа – економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика – савремене тенденције у средњем стручном образовању, у онлајн режиму.

Конференција је окупила преко 120 наставника економске групе предмета из средњих школа из целе Србије, који су кроз три пленарна излагања, четири секција са укупно девет излагања и веома живом дискусијом анализирали последице пандемије Ковид-19 у глобалној и националној привреди, образовном систему и наставном процесу. То илуструју и Закључци конференције:

 • Пандемије нису новина у историји човечанства, али је за оне генерације које доживе такве процесе то новина: реакције и процес привикавања
 • Болест Ковид 19 је изазвала велике промене и захтева прилагођавања нашег живота, рада и понашања, а посебно у срединама где је већа концентрација људи (нпр. школе)
 • Промене узроковане пандемијом Ковид -19 у економији и образовању, као и у свим другим сферама, су огромне!
  • Глобална привреда, као и све националне привреде, реагују на изазове настале услед пандемије Ковид-19: одређени сектори су директно више погођени, али индиректно целокупна привреда трпи промене
  • Образовање такође трпи велике промене – наставни процес се прилагођава, а учење на даљину постаје све доминантније
 • Спремност на промене изазване пандемијом није била иста у свим секторима-одређени сектори су се веома брзо прилагодили и чак унапредили своја пословања (е-трговина, дигитални маркетинг, …), а одређени сектори трпе велике штете (туризам, угоститељство, путнички саобраћај,…)
 • Образовање је у сталним променама – пандемија Ковид 19 убрзава промене: реакције актера образовног процеса различите (истраживања)
  • Брзина промена у образовању условљена пандемијом велика – последице у образовању биће велике док се читав систем не прилагоди
 • Сви у образовном процесу морају да уче – савремене технологије могу да помогну, али наставник остаје једна од кључних фигура у процесу (процес прилагођавања захтеваће од наставника додатне напоре и ангажовања).

Пленарна излагања:

Секција 1: Савремена трговина на почетку 21.века: изазови у условима пандемије

Секција 2: Утицај пандемије на сектор туризма и мере опоравка

Секција 3: Маркетиншке нове реалности у условима „нове нормалности“

Секција 4: Учење на даљину у време пандемије

 

Закључци конференције