Стручна конференција за наставнике стручних предмета

Наставници стручних економских предмета у средњим школама окупљени су у одлично организовану Заједницу економских, правно-биротехничких, туристичких, трговинских и угоститељских школа. Брзина промена које се одигравају у сфери образовања, као и економској сфери, захтева интензивнију размену искуства по питању наставе, наставних планова и програма, савремених процеса у областима којима се баве, савремених вештина у области примене ITC у економији. Подстакнут потребом за променама и унапређењима, Економски факултет Универзитета у Београду, као најстарија научно-образовна установа у области економије побринула се за осмишљавање, организовање и реализацију стручне конференције за наставнике стручних предмета (економског усмерења).

Четврта конференција за наставнике економске групе предмета из средњих стручних школа, „Економија, пословно управљање и статистикасавремене тенденције у средњем стручном образовању“, одржана је у суботу 23. новембра 2019. године, на Економском факултету у Београду (Каменичка 6).

Конференцији је ове године присуствоало преко 130 наставника из средњих школа из целе Србије. Кроз пленарана предавања и укупно 6 предавања у сесијама отворена су многа интересантна питања из области економије, пословног управљања и статистике, односно осавремењавања наставних садржаја и метода рада у средњим стручним школама образовног профила Економија, право и администрација. Наметнуло се неколико кључних порука и закључака:

  • Активна настава је апсолутно опредељење када је у питању подршка процесу учења и стицања вештина на свим образовним нивоима. Један од њих, о којем се на конференцији посебно разговарaло, јесте пројектна настава. Она у фокус ставља ученика, акценат је и на самом процесу подршке учењу, као и коришћењу разноврсних извора података и информација и овладавања основама информационо-комуникационих вештина;
  • Императив савремене наставе јесте и константан рад на иновирању наставних садржаја и ове године је конференција била усмерена на изучавање пословне економије где је идентификовано неколико интересантних питања из области маркетинга и маркетинга услуга, истраживања тржишта и потрошача, менаџмента и вођења пројеката;
  • Развој мреже наставника економских предмета средњих стручних школа у Србији и њихово боље повезивање је још један од циљева наших конференција. Ово нарочито постаје важно када је неопходно размењивати искуства, не само у настави предмета које наставници тренутно изводе, већ и по питању новог изборног програма „Економија и бизнис“ у гимназијама а за који ће бити позвани управо наставници економских предмета из средњеих школа да изводе.

 

Презентације са пленарних излагања и сесија:

Иновације у настави економских предмета: пример примене пројектне наставе на предмету Маркетинг услуга

У сусрет изборном програму у гиманзијама „Економија и бизнис“

Cтатистика у пројектној настави: примена у настави економских предмета

Изазови и дилеме у пројектној настави

Методолошки и практични аспекти пројектне наставе у менаџменту