Стручна предавања

strucna predavanja

Економски факултет Универзитета у Београду обухвата у модулу основних академских студија три области: економију, пословно управљање и статистику. Наставни кадар Факултета је међу водећим у земљи у својим областима, што потврђују, не само њихове радне биографије и усавршавања на престижним светским образовним институцијама, већ и бројна научна и стручна признања.

Ширење сазнања о томе шта је економија у најширем смислу, које су њене апликативне стране, на који начин је економија важна у свакодневном животу људи, а на који начин постаје део општих економских политика, као и оних знања и вештина везаних уско за саму струку, једно је од важних поља сарадње са средњим школама. Због тога се посебна пажња поклања организовању и реализацији стручних предавања наставника Економског факултета Универзитета у Београду у средњим школама широм Србије.