Изборни програм Економија и бизнис

Ова страница првенствено је намењена наставницима који изводе наставу на изборном програму Економија и бизнис у гимназијама. Економски факултет као једна од најеминентнијих установа из области економског образовања у нашој земљи настоји да кроз овај, и бројне друге видове комуникације, помогне наставницима и пружи им подршку у извођењу наставе на овом предмету. 

У наставку је списак електронских адреса наставника који изводе овај предмет и који су се сагласили да се њихове адресе нађу на овој страници:

Електронске адресе наставника који изводе наставу на изборном програму Економија и бизнис


Помоћни материјали – идеје за реализацију кључних појмова и садржај

1. Разне теме

2. Тема: Финансијска тржишта

3. Тема: Тржишта

4. Тема: Предузетништво

Корисни материјали за тему Предузетништво (материјали за наставнике) 

Business person

Consumer_response_to_social_entrepreneur

EnronEthicsOrCultureMattersMor

Izveštaj_MSPP_za_2018_final

Leading-social-entrepreneurs-booklet

Richar Branson

Richard branson2

Cross-country-evidence-on-start-up-dynamics

Global_Startup_Ecosystem_Report_2020

Startup-skener_2019_SRB