Сарадња са школама

Glavna strana

Економски факултет Универзитета у Београду у својој дугој традицији од скоро 80 година, изнедрио је преко 50.000 студената у области економије, пословног управљања и статистике. Значајан део те популације посветио се, у својој професионалној каријери, образовању нових генерација економиста, што кроз систем средњошколског, што на нивоу високог образовања.

Схватајући значај рада са генерацијама младих који тек треба да ступе у академску заједницу, Економски факултет Универзитета у Београду одлучио се за дугорочну сарадњу са средњим школама и то по основу више различитих области. Осим средњих стручних школа из, Факултету блиских подручја рада, посебна пажња усмериће се и на сарадњу са осталим школама, нарочито гимназијама.

Ступање младих генерација у академску заједницу значајна је прекретница у њиховим животима, при чему готово подједнако важну улогу у томе имају средње школе и факултети. Економски факултет Универзитета у Београду препознаје своју друштвени одговорну улогу у образовању, истичући да сарадња са средњим школама подразумева двосмерни процес који би требао да резултира квалиттнијим образовањем на свим нивоима.

Стручно усавршавање наставника
Републичка такмичења
Стручна предавања
Друштвена одговорност
Припрема за упис на Факултет

Изборни програм Економија и бизнис