Стручне службе

Секретар факултета
Зоран Шошкић

Служба за опште и правне послове
Руководилац: Марија Букумировић

Библиотека
Руководилац: Оливера Јевтић

Студентска служба
Руководилац: Вера Тодић

Финансијско-рачуноводствена служба
Руководилац: Олгица Шундић

Служба за набавку, ресторан и кантину
Руководилац: Јелена Чварковић

Техничка служба
Руководилац: Жељко Манојловић

Служба за информационе технологије
Руководилац: Горан Петрић

Повереник за равноправност: Марија Букумировић, marija.bukumirovic@ekof.bg.ac.rs, 069 8066 389

Заменик Повереника за равноправност: Оливера Јевтић, olivera.jevtic@ekof.bg.ac.rs, 069 8066 406

Лице за информације од јавног значаја: Живана Милетић

Лице за безбедност и заштиту на раду: Миодраг Продановић