Пословна економија и менаџмент

Катедра за пословну економију и менаџмент

Катедра за пословну економију и менаџмент је основана 1955. године као Катедра за статистику, економику, организацију предузећа и књиговодство. Непуну деценију касније, 1962. године, из Катедре су се издвојиле квантитативне и методолошке дисциплине и тако су формиране Катедра за статистику и математику и Катедра за рачуноводство и Катедра за економику и организацију предузећа. Тај назив је задржала до маја 1995. године када мења дотадашњи назив у Катедра за пословну економију и менаџмент.

На наставним дисциплинама Катедре ангажовано је 35 наставника и сарадника, тако да према броју својих чланова и дисциплинама које јој припадају представља највећу катедру на Економском факултету Универзитета у Београду. Шеф Катедре је проф. др Зоран Богетић, а секретар Алекса Докић.

Основне студије

Катедра покрива највећи део бизнис и менаџмент дисциплина које се изучавају у оквиру четири студијска програма: Менаџмент, Маркетинг, Трговина, и Туризам и хотелијерство. Настава на овим смеровима изводи се уз примену најсавременијих метода у области високог образовања и интерактиван однос наставника и студената, а у циљу адекватне припреме студената за њихов будући позив.

Циљ Катедре за пословну економију и менаџмент је да путем квалитетне наставе, примену савремених метода и праћењем светских трендова у области образовања, пословне економије и менаџмента задржи и ојача лидерску позицију на тржишту високошколских установа у овој области.

Последипломске студије

Катедра за пословну економију и менаџмент од почетка врло активно учествује у конципирању и реализацији мастер академских студија. У оквиру студијског програма Пословно управљање Катедра покрива седам модула: Стратегијски финансијски менаџмент, Организација и менаџмент људских ресурса, Маркетинг менаџмент, Међународно пословање предузећа, Пословно комуницирање и односи с јавношћу, Трговина – менаџмент продаје и ланца снабдевања, и Менаџмент у туризму.

У подручјима које покрива Катедра урађене су многе квалитетне магистарске и докторске дисертације тако да Катедре има своју препознатљиву мисију на тржишту академског и примењеног образовања за одређене струке.

Деловање Катедре у подручју организовања научно-истраживачког рада

Транзиција и приватизација српске привреде отворили су бројне теме и истраживачке пројекте националног и међународног карактера, на којима су ангажовани многи чланови Катедре за пословну економију и менаџмент. Њихов допринос овим процесима је несумњив и веома значајан.

У протеклом периоду чланови Катедре за пословну економију и менаџмент били су укључени, преко НИЦЕФ-а или индивидуално, у процес израде бројних пројеката из области маркетинга, менаџмента и организације за потребе предузећа из привредних и непривредних делатности у нашој земљи. Поред тога, чланови Катедре су аутори и извођачи бројних едукативних и иновационих курсева и семинара према конкретним захтевима предузећа и других организација и институција.

Предмети на катедри

На основним студијама:
 Економика предузећа
 Стратегијски менаџмент
 Маркетинг
 Канали маркетинга
 Организација предузећа
 Тржишно комуницирање
 Понашање потрошача
 Пословно право
 Предузетништво и управљање малим предузећем
 Пословни маркетинг
 Односи с јавношћу
 Менаџмент пројеката
 Међународни маркетинг
 Менаџмент људских ресурса
 Маркетинг логистика
 Менаџмент квалитета
 Комерцијално познавање производа
 Маркетинг услуга
 Трговински маркетинг и менаџмент продаје
 Трговински менаџмент
 Међународни бизнис и менаџмент
 Маркетинг у туризму
 Менаџмент предузећа у туризму и хотелијерству
 Управљање организационим променама

На мастер студијама:
 Пословна стратегија
 Пословна анализа и бизнис план
 Стратегијски контролинг
 Организационо понашање
 Стратегијски маркетинг
 Интегрисане маркетиншке комуникације
 Међународни стратегијски менаџмент
 Стратегије канала маркетинга
 Стратегијски менаџмент туристичких предузећа
 Стратегијске финансије
 Менаџмент ланца снабдевања
 Стратегијски менаџмент људских ресурса
 Организациони дизајн
 Управљање организационом културом
 Интернационални менаџмент људских ресурса
 Управљање компетенцијама
 Истраживање потрошача у маркетингу
 Управљање међународним маркетингом
 Бренд менаџмент
 Управљање дистрибуцијом
 Директни маркетинг
 Менаџмент продаје и односа са купцима
 Управљање односима с јавношћу
 Пословање мултинационалних компанија
 Пословно преговарање и односи с клијентима
 Електронска трговина и Е-бизнис
 Менаџерско одлучивање
 Међународна логистика
 Стратегијски менаџмент туристичких дестинација

На докторским студијама:
 Економика стратегије
 Организација предузећа I-D
 Маркетинг I-D
 Трговина и канали дистрибуције
 Корпоративно управљање
 Стратегија конкурентности
 Организациони дизајн и понашање
 Маркетинг менаџмент
 Истраживачки и комуникативни маркетинг
 Међународно пословање предузећа
 Трговински менаџмент и маркетинг
 Менаџмент снадбевања и логистике
 Менаџмент и маркетинг у туризму